اخبار
دسته بندي
<<  قبلي  567891011121314  بعدي  >>
  مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان قزوین:برخورد قانونی با کارفرمایان در استفاده از اتباع بیگانه فاقد پروانه اشتغال
.

۱۳۹۳/۸/۲۰ :تاريخ

  تکریم اتباع خارجی در نظام اسلامی ایران مورد تاکید است
.

۱۳۹۳/۸/۹ :تاريخ

  ارائه خدمات فرهنگي در دفاتر کفالت اتباع خارجي در استان قم
.

۱۳۹۳/۸/۹ :تاريخ

  حمایت وزیر کشور از ساماندهی اتباع خارجی
.

۱۳۹۳/۸/۹ :تاريخ

  مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان یزد :کاهش موثر نرخ بیکاری با ساماندهی وضعیت اتباع خارجی
.

۱۳۹۳/۸/۲ :تاريخ

  معاون دبیرکل خانه کارگر: یک میلیون و 700 هزار فرصت شغلی در اختیار افغان‌ها
.

۱۳۹۳/۷/۲۶ :تاريخ

  مدیرکل اتباع و مهاجرین استانداری قم:برخورد با کارفرمایان استخدام کننده کارگران خارجی بدون مجوز
.

۱۳۹۳/۷/۲۶ :تاريخ

  ویزای اشتغال باید تنها در ردیف‌های شغلی فاقد نیروی کار بومی و یا مشاغل بدون درخواست داده شود
.

۱۳۹۳/۷/۱۵ :تاريخ

  درآمد ميلياردي با دستكاري باسكول
.

۱۳۹۳/۷/۱۳ :تاريخ

  مدیرکل اشتغال اتباع خارجی: کارت موقت کار اتباع خارجی دارای کارت آمایش مرحله ۹ به مدت۳ماه صادر می‌شود.
.

۱۳۹۳/۷/۷ :تاريخ

<<  قبلي  567891011121314  بعدي  >>