اخبار
دسته بندي
12345678910  بعدي  >>
  اطلاعیه وزارت کشور درباره سودجویی افرادی با معرفی خود به عنوان «نماینده مهاجرین»
.

۱۴۰۰/۸/۱ :تاريخ

  آخرین مهلت تمدید گذرنامه های خانواری تا پایان اردیبهشت ماه ۱۴۰۰
.

۱۴۰۰/۳/۱ :تاريخ

  تشکیل ۱۸۷ دفتر خدماتی در امورات اتباع خارجی
.

۱۳۹۹/۱۱/۲۷ :تاريخ

  استقبال از ایده های دفاتر در ارتقاء ساماندهی اتباع خارجی
.

۱۳۹۹/۱۱/۲۷ :تاريخ

  روادید و گذرنامه‌های خانواری اتباع افغانستانی تمدید خواهند شد
.

۱۳۹۹/۱۱/۱ :تاريخ

  امور اداری قابل واگذاری در حوزه وظایف ادارات کل امور اتباع و مهاجرین خارجی به دفاتر خدمات محول خواهد شد.
.

۱۳۹۹/۱۱/۱ :تاريخ

  آغاز قریب الوقوع تمدید روادید گدرنامه خانواری
.

۱۳۹۹/۹/۱۸ :تاريخ

  دفاتر خدمات اقامت واشتغال اتباع خارجی سرانگشتان توانمند حاکمیت در ساماندهی اتباع خارجی
.

۱۳۹۹/۹/۹ :تاريخ

  محمودی: حمایت بین المللی از پناهندگان براساس عدالت و با ایجاد توازن انجام پذیرد/ روز جهانی پناهنده آزمونی برای تشخیص تمایز سیاست های اعلامی و اعمالی دولتها در عرصه بین المللی است
.

۱۳۹۹/۷/۲۲ :تاريخ

  تمدید اعتبار کارت های آمایش (14) و هویت (13) اتباع خارجی
.

۱۳۹۹/۷/۷ :تاريخ

12345678910  بعدي  >>