مدیرکل تعاون استان فارس: افزایش دفاتر کفالت و دفاتر کاریابی در آینده‌ای نه‌چندان دور در استان

 مدیرکل تعاون استان فارس: افزایش دفاتر کفالت و دفاتر کاریابی در آینده‌ای نه‌چندان دور در استان

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان فارس با بیان اینکه 10 اکیپ بازرسی اتباع به 28 اکیپ افزایش یافته است، تصریح کرد: دفاتر کفالت و دفاتر کاریابی نیز در آینده‌ای نه‌چندان دور در استان افزایش می‌یابد.

مختاری با بیان اینکه  اولویت سیاست‌های اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان فارس افزایش دفاتر کفالت و دفاتر مشاوره است، تصریح کرد: باید به سمت و سویی حرکت کنیم که در هر شهرستان یک دفتر کفالت و یک دفتر مشاوره کارآفرینی وجود داشته باشد و برای این منظور باید شناسایی لازم صورت پذیرد و دفاتر مشاوره کاریابی به‌عنوان اولویت اول و پس از ان دفاتر کفالت دراولویت قرار گیرد.

تاريخ: ۱۳۹۳/۹/۱۲