سفیر جمهوری اسلامی ایران در افغانستان: از سرگیری مذاکرات برای اجرای تفاهم مشترک

 سفیر جمهوری اسلامی ایران در افغانستان: از سرگیری مذاکرات برای اجرای تفاهم مشترک

محمد رضا بهرامی سفیر ایران درافغانستان گفت: در سفر قریب الوقوع آقای  ظریف وزیر محترم امور خارجه به افغانستان موضوعات مختلفی شامل راه های رشد وتوسعه روابط، پیمان جامع، راه های مقابله با تهدیدهای مشترک و همچنین چگونگی بهره گیری از فرصت‌های مشترک مورد توجه قرار می گیرد.

افغانستان به عنوان همسایه‌ای استراتژیک برای جمهوری اسلامی ایران همواره از اهمیت ویژه ای برخوردار بوده است. ۹۳۶ کیلومتر مرز مشترک ایران و افغانستان باعث شده که جریانات سیاسی و مردمی در افغانستان تأثیر بسیاری در ایران داشته باشد.

اقای بهرامی در گفتگوی تفصیلی با مهر در ارتباط با تردد و حضور اتباع افغانی در کشور گفت:حرکت بصورت جدی به سمت قانونمند کردن این موضوع در چارچوب قوانین موجود جمهوری اسلامی ایران است. البته ما شرایط فعلی دولت افغانستان و وضعیت موجود در این کشور را درک و بر همین مبنا حداکثر همکاری را نیز خواهیم داشت اما باید نقطه پایانی برای این پدیده در نظر گرفت. 

وی اضافه کرد سیاست کلی  در ارتباط با تردد و حضور اتباع افغانی در کشور حرکت بصورت جدی به سمت قانونمند کردن این موضوع در چارچوب قوانین موجود جمهوری اسلامی ایران است. این موضوع در مذاکراتی که با مقامات مختلف افغان نیز صورت گرفته مطرح شده است. در این راستا شرایط صدور روادید به اتباع افغانی تسهیل و همچنین امکان تمدید این روادید در داخل کشور دیده شده است  . البته ما شرایط فعلی دولت افغانستان و وضعیت موجود در این کشور را درک و بر همین مبنا حداکثر همکاری را نیز خواهیم داشت اما باید نقطه پایانی برای این پدیده در نظر گرفت. امکان حضور با هدف زیارت، سیاحت و حتی استفاده از بازار کار در کشور می تواند در چارچوبی قانونی و تعریف شده که تامین کننده نظرات هر دو طرف باشد فراهم شود. این موضوع در دستور کار قرار دارد.  

تاريخ: ۱۳۹۳/۱۰/۲۹