اطلاعیه دبیرخانه کمیسیون ساماندهی اتباع خارجی درباره زمان ثبت نام تعویض و تمدید کارتهای آمایش 8 و 9 اتباع کشورهای عراق و افغانستان

 اطلاعیه دبیرخانه کمیسیون ساماندهی اتباع خارجی درباره زمان ثبت نام تعویض و تمدید کارتهای آمایش 8 و 9 اتباع کشورهای عراق و افغانستان
اطلاعیه دبیرخانه کمیسیون ساماندهی اتباع خارجی درباره زمان ثبت نام تعویض و تمدید کارتهای آمایش 8 و 9 اتباع کشورهای عراق و افغانستان آن دسته از اتباع کشورهای عراق و افغانستان که کارت های آمایش 8 و 9 در اختیار دارند از امروز تا 12 اردیبهشت ماه جاری فرصت دارند برای تعویض و تمدید کارتهای آمایش خود اقدام کنند .
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وزار ت کشور؛ کارت مرحله دهم آمایش اتباع افغانستانی در دفاتر کفالت 14 استان غیر ممنوعه اصفهان، تهران، قم، مرکزی، کرمان، ‌فارس، بوشهر، سمنان، گلستان، البرز، خراسان جنوبی، خراسان رضوی، قزوین و یزد توزیع خواهد شد .
بنا بر اطلاعیه دبیرخانه کمیسیون ساماندهی اتباع خارجی، دارندگان کارت آمایش صرفاً به دفاتر کفالت در استان محل سکونت خود تحویل کارت و سایر امور اداری مربوطه مراجعه کنند .
بر اساس این اطلاعیه، اتباع افغانستان در استان های تهران و خراسان رضوی که در آمایش مرحله نهم برای تشکیل پرونده و تحویل کارت به دفاتر کفالت مراجعه ای نکرده اند می توانند با مراجعه به یکی از دفاتر کفالتی این استان ها اقدام به ثبت نام اولیه واخذ نوبت و تعیین دفتر مورد نظر برای تحویل کارت کنند .
اتباع عراقی و ساکنین استان های دیگر بجز 14 استان مذکور کما فی السابق بایستی به اداره کل اتباع استانداری های محل سکونت خود مراجعه و اقدام به تحویل کارت قدیمی و دریافت کارت آمایش مرحله دهم کنند .
بر اساس این اطلاعیه عدم مراجعه برای دریافت کارت در موعد تعیین شده به منزله غیبت یا خروج از کشور تلقی می شود و این مهلت تمدید نخواهد شد .
تاريخ: ۱۳۹۴/۲/۶