طرح آمایش 11ویژه اتباع افغانستان و طرح هویت 10 ویژه اتباع عراقی در سراسر کشور آغاز می شود

 طرح آمایش 11ویژه اتباع افغانستان و طرح هویت 10 ویژه اتباع عراقی در سراسر کشور آغاز می شود

17/1/95

به منظور ارائه خدمات مطلوب تر به پناهندگان از دهه سوم فروردین ماه سال 1395طرح آمایش 11 اتباع افغانستان  و طرح هویت 10 اتباع عراقی اجرایی خواهد شد  .

به گزارش روابط عمومی اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری البرز صدور کارت جدید منوط به مراجعه   برنامه ریزی شده به دفاترکفالت ، براساس دستورالعملی هایی است که متعاقبآ از طرق رسمی به اطلاع اتباع خارجی خواهد رسید ، می باشد.

 بديهي است در صورت عدم شركت به موقع و زمانبندی شده در طرح مذکور و انقضاي طرح، كارت آنان از درجه اعتبارساقط و برابر قوانين و مقررات با آنان رفتار خواهد شد.


تاريخ: ۱۳۹۵/۱/۲۱