اتباع افغانستانی غیرمجاز درالبرز شناسایی می شوند

 اتباع افغانستانی غیرمجاز درالبرز شناسایی می شوند

اتباع افغانستانی  غیرمجاز درالبرز شناسایی می شوند


قاسم جهانبخش روز چهارشنبه در گفت و گو با ایرنا افزود: طرح شناسایی و تعیین تکلیف اتباع خارجی حاضر بر اساس تقویمی که به گروه های هدف اعلام خواهد شد ، اجرایی می شود.
وی ادامه داد: سرشماری و تعیین تکلیف و قانونمند کردن بخش مهمی ازاتباع خارجی حاضر در کشور از اهداف اجرایی این طرح به شمارمی رود .
جهانبخش گفت: در این طرح دارندگان مدارک قانونی تاریخ گذشته وغیرمعتبر ساکن دراستان ، خانواده فرزندان ثبت نام شده در مدارس و موسسات آموزشی در سال 94-95 و اتباع غیر مجاز فاقد مدارک که دارای همسران ایرانی می باشند ، می توانند شرکت کنند .
وی اضافه کرد: مصادیق و محدوده افراد مشمول طرح ، خانواده آن دسته از دانش آموزان غیر مجاز ثبت نام شده در مدارس و موسسات آموزشی در سال 1394 و 95 ( پیرو فرمان مقام معظم رهبری ) است .
جهانبخش گفت: سرشماری افرادی که فرزند ثبت نام شده در مدارس دارند در همان دفاتر کفالتی که قبلا ثبت نام شده اند صورت می گیرد و اسامی و مشخصات اتباع خارجی که فرزندان آنها در مدارس و موسسات آموزشی ثبت نام شده اند بر اساس معرفی نامه تحصیلی صادره در دفاتر کفالت موجود است .
جهانبخش اضافه کرد: بنابراین به محض فعال شدن سامانه سرشماری با دعوت قبلی افراد مذکور از طریق تلفن و پیامک پس از حضور در زمان تعیین شده نسبت به ثبت نام کامل آنها در طرح سرشماری بر اساس برنامه زمانبندی از سوی دفاتر کفالت اقدام خواهد شد.
این مسئول گفت: اتباع خارجی غیرمجاز یا دارای مدارک غیر معتبر که با همسر ایرانی ازدواج کرده اند از طریق فراخوان و دعوت ادارات کل امور اتباع استانداری ها از تاریخ تعیین شده به دفاتر کفالت استان خود و یا دفاتر نمایندگی تعیین شده مراجعه و نسبت به تکمیل فرم نهایی سرشماری اقدام می کنند.
وی اضافه کرد: همچنین اتباع افغانیمجاز که همسر و یا فرزندان انها دارای مدرک غیر معتبر و یا بدون مدرک می باشد نیز با توجه به اطلاعات بدست آمده از آمایش 11 که در سامانه دفاتر کفالت موجود می باشد به صورت تلفنی و پیامکی از طریق دفاتر مذکور دعوت نوبت دهی می شوند.

 

تاريخ: ۱۳۹۵/۱۱/۱۳