دفاتر خدمات اقامت واشتغال اتباع خارجی سرانگشتان توانمند حاکمیت در ساماندهی اتباع خارجی

 دفاتر خدمات اقامت واشتغال اتباع خارجی سرانگشتان توانمند حاکمیت در ساماندهی اتباع خارجی

دفاتر خدمات اقامت واشتغال اتباع خارجی سرانگشتان توانمند حاکمیت در ساماندهی اتباع خارجی

آقای دکتر محمودی مدیر کل امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور در بازدید از کانون انجمن های صنفی دفاتر خدمات اقامت و اشتغال اتباع خارجی از بخشهای اداری اجرائی کانون بازدید نمود و در جریان عملکرد واحدها قرار گرفت. دبیر کمیسیون ساماندهی اتباع خارجی در طی این بازدید که در مورخ 26 آبان از مقرر کانون صورت پذیرفت طی بیاناتی خطاب به هیات مدیره انجمنها و نمایندگی های دفاتر خدمات در استانهای کشور از طریق ویدئو کنفرانس، دفاتر خدمات اقامت واشتغال اتباع خارجی را سرانگشتان توانمند حاکمیت در ساماندهی اتباع خارجی توصیف نمود و از تلاشهای اخیر در اجرای آمایش 15 قدرردانی نمود. وی ضمن تقدیر از فعالیت هیات مدیره قبلی کانون برای هیات مدیره جدید کانون آرزوی موفقیت روزافزون نمود. ایشان با تاکید بر ضرورت داشتن برنامه در فضای کاری دفاتر اظهار امیدواری کرد که حوزه خدمات به اتباع خارجی با برنامه ریزی بیش از پیش گسترش یابد. وی همچنین ضمن انتقاد از فصلی بودن فعالیتهای دفاتر، داشتن برنامه را چاره رفع این نقیصه دانست. ایشان در این راستا بر الزام ارائه برنامه کوتاه مدت یکساله و برنامه بلند مدت 3 سال تاکید کرد و تحقق برنامه های پیشنهادی را مستلزم پیگیری مستمر و منظم از واحدهای ذیربط در حوزه ستادی اداره کل و دبیرخانه کمیسیون ساماندهی اتباع خارجی عنوان نمود.

 

آقای دکتر محمودی در فراز دیگری از بیانات خطاب به هیات مدیره کانون، روسای و اعضای انجمنها و نمایندگی ها  در استانها اظهار داشت: به دلیل تجربه و توانمندی اجرائی سطح بالای دفاتر ، مدیران دفاتر مورد احترام دستگاههای کمیسیون ساماندهی هستند و لازم است این مجموعه ارزشمند بیش از پیش در راستای اهداف ساماندهی مورد بهره برداری قرار گیرد. ایشان در ادامه اعلام نمود: دستورالعمل اجرائی دفاتر در دبیرخانه کمیسون ساماندهی در حال بازنگری است و به زودی برای نظر خواهی از دفاتر در اختیار کانون قرار خواهد گرفت.

آقای دکتر محمودی بر ضرورت واگذاری همه امور خدمات اداری اتباع خارجی به دفاتر تصریح و تاکید نمود تعداد 24 خدمت اداری به اتباع خارجی توسط دفاتر پیش بینی شده است و سیاست ما پیگیری و تحقق این مهم است که کلیه امور اداری قابل واگذاری به بخش خصوصی الزاما باید به دفت خدمات واگذار شود و لازم است از موازی کاری در این خصوص اکیدا پرهیز گردد. وی ضمن بر شمردن اینکه کانون یکی از شعبات کمیسیون ساماندهی اتباع خارجی است بر الزام عضویت همه دفاتر در کانون تاکید و نکاتی در تحقق آن بیان داشت.

پیش از سخنان مدیر کل امور اتباع و مهاجرین خارجی آقای محمدی رییس کانون ضمن تشکر از مجموعه دستگاههای کمیسیون ساماندهی اتباع خارجی، از تلاشهای مدیر کل امور اتباع و مهاجرین خارجی و دبیر کمیسییون تقدیر نمود و حضور ایشان در کانون را نشانه از اهتمام حاکمیت در راستای تمرکز بیشتر بر بهره گیری از توانمندی دفاتر دانست. وی همچنین از تلاشهای هیات مدیره قبلی کانون در راستای ایجاد دفاتر تشکر نمود و طی گزارشی آخرین دستاوردهای دفاتر خاصه در حوزه آمایش و تحقق پوشش 96 درصدی را به اطلاع رساند و خواستار حمایت دبیر کمیسیون از هیات مدیره در تحقق منویات ابلاغی و بهرگیری از تمامی ظرفیتهای اداری و فنی دفاتر شد.در ادامه روسای انجمنها و نمایندگیهای برخی استانها از  طریق ارتباط تصویری مسائل و مشکلات دفاتر حوزه استان و پیشنهادات اصلاحی را بیان نمودند.

تاريخ: ۱۳۹۹/۹/۹