استقبال از ایده های دفاتر در ارتقاء ساماندهی اتباع خارجی

 استقبال از ایده های دفاتر در ارتقاء ساماندهی اتباع خارجی

استقبال از ایده های دفاتر در ارتقاء ساماندهی اتباع خارجی

آقای دکتر ذوالفقاری معاون امنیتی، انتظامی وزارت کشور در دیدار با جمعی از اعضای هیات مدیره کانون انحمن های صنفی دفاتر کفالت اقامت و اشتغال اتباع خارجی  اظهار داشت، این آمادگی وجود دارد که امور جدیدتری در حوزه اتباع خارجی به دفاتر واگذار شود. 

معاون وزیر کشور در این جلسه که در مورخ 8/11/99 در وزارت کشور برگزار شد ضمن تقدیر از تلاشهای آقای محمودی مدیر کل امور اتباع و مهاجرین خارجی در اعتلای ظرفیتهای دفاتر تاکید نمود که باید در یک فضای تعاملی، زمینه پیشرفت کاری دفاتر فراهم شود. وی همچنین در خصوص پیشنهادات مطروحه در خصوص اتباع خارجی غیر مجاز  بر آمادگی بررسی ایده های جدید تصریح نمود. آقای دکتر دوالفقاری در جمع بندی بر تدوین جزوه  عملکردی دفاتر، ضرورت تقویت دفاتر، واگذاری خدمات جدید به منظور کاهش مشکلات دستگاهها و در عین حال افزایش بهره وری اقتصادی دفاتر تاکید نمود و تصریح کرد کسب درآمد در دفاتر هدف فرعی است و  و اصل باید ارائه خدمات کیفی باشد.

 

در ابتدای این دیدار آقای دکتر محمودی مدیر کل امور اتباع و مهاجرین خارجی ضمن معرفی اعضای هیات مدیره کانون اظهار داشت که در دوره جدید فعالیتها 8 خدمت دیگر در بخش های احوال اربعه، تبدیل وضعیت و امور تابعیت به دفاتر واگذار خواهد شد. دبیر کمیسون ساماندهی ویژگی های سامانه سیام در ایجاد ارتباط بین سامانه دستگاههای حوزه اتباع خارجی را برشمرد و سپس با اشاره یه ضرورت تثبیت هویت اتباع افغانی گروه آمایشی نتایج جلسه اخیر با سفیر جمهوری اسلامی افغانستان بر ضرورت همکاری دفاتر در اجرای 18 ماهه تثبیت هویت با سفارت را مورد تاکید قرار داد. وی ضمن اعلام تشکیل مستمر جلسات رایزنی با کانون بر تشکیل جلسات فصلی با هیات مدیره کانون برای ایحاد هماهنگی و برنامه ریزی تاکید و اظهار داشت در ادامه همکاری های فزاینده با تشکیلات صنفی، کانون نماینده ای را برای تسهیل امور در اداره کل مستقر نموده است.

آقای محمدی رییس هیات مدیره کانون نیز ضمن تشکر از برگزاری جلسه، توانمندیهای دفاتر را تشریح و اعلام نمود 180 دفتر در 15 استان با بیش از 800 نفر پرسنل، امکانات فنی و بالاخص مهارتهای اداری در خدمت دبیرخانه کمیسیون ساماندهی بوده و مجری تصمیمات خواهند بود. وی ضرورت استفاده از ظرفیت و پتانسیل دفاتر در اجرای امور زیربنائی را رویکرد مهمی در حوزه ساماندهی اتباع خارجی دانست و منجمله نتایج مورد انتظار در واگذاری طرح های جدید مشتمل بر بازشناسی سرشماری شدگان و طرح ثبت نام خود معرفین را تببین نمود. وی همچنین از همکاریهای دستگاهها منجمله اداره کل اشتغال اتباع خارجی  و به ویژه از تلاشهای سردار رضا دوست رییس پلیس مهاجرت و گذرنامه در واگذاری امور تمدید رواید گذرنامه خانواری و در ادامه دیگر امور قابل واگذاری پلیس تقدیر نمود.

در ادامه دیگر اعضای هیات مدیره کانون خلاصه ای از عملکرد اجرائی دفاتر و نتایج مربوطه را تشریح و تلاشهای موثر دبیرخانه کمیسیون ساماندهی و مدیر کل امور اتباع و مهاجرین خارجی در ارتقای کیفی امور حوزه ساماندهی اتباع خارجی و دفاتر مورد ارزیابی قرار گرفت.


تاريخ: ۱۳۹۹/۱۱/۲۷