تشکیل ۱۸۷ دفتر خدماتی در امورات اتباع خارجی

 تشکیل ۱۸۷ دفتر خدماتی در امورات اتباع خارجی

ذوالفقاری در تشریح عملکرد ۷ ساله وزارت کشور در حوزه اتباع خارجی نیز گفت: در این مدت ۸ مرحله آمایش اتباع افغانستانی شامل ۸۰۰ تا ۸۵۰ هزار نفر انجام شده است. همچنین در حوزه ساماندهی زنان ایرانی که با مردان خارجی ازدواج کرده اند و صدور پروانه ازدواج آنها ۷۵۴۵ پروانه در مورد زنان ایرانی و ۶۳۶۷ مورد پرونده برای صدور پروانه مردانی که با زنان خارجی ازدواج می کند تکمیل شده است.
وی ادامه داد: در خصوص اعطای تابعیت و اقامت طولانی مدت به اتباع خارجی در این مدت ۵۹۷ نفر تابعیت از جمهوری اسلامی دریافت کردند و براساس قانون جدید نیز تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی داده می شود که تاکنون ۸۶ هزار و ۵۵۸ نفر در مجموع تشکیل پرونده داده اند که به احتمال قوی مشمول دریافت تابعیت خواهند شد. همچنین در خصوص اعطای اقامت ۵ ساله برای سرمایه گذاران خارجی حدود۲۰۰۰ نفر متقاضی پرونده تشکیل دادند که برخی از آنها بررسی و اقامت ۵ ساله به آنها داده شده بود و مابقی نیز در حال بررسی است. موضوع مهم در این حوزه ضرورت وجود سامانه ای بود که بتواند تمام موارد اتباع خارجی را ثبت کند که این کار انجام شد و اداره کل اتباع خارجی وزارت کشور این سامانه را کامل کرده و امروز دستگاه های همراه از آن بهره برداری می کند.
وی ادامه داد: ۱۸۷ دفتر خدماتی در کشور تشکیل شده که اموارات اتباع خارجی را دنبال می کند و در مورد اتباع خارجی غیر مجاز نیز اقدامات مختلفی با دولت افغانستان انجام شده به شکلی که ما امروز هزینه ورود قانونی به کشور را به کمتر از نصف کاهش داده ایم و این کار با هدف جلوگیری از ورود اتباع به صورت غیر قانونی انجام شده است. به شکلی که هزینه ورود قانونی از هزینه قاچاق بیشتر نیست. از سوی دیگر ۳۰۰ یورو ضمانت برگشت که در سفارت ما در کشور افغانستان دریافت می شد را نیز حذف کردیم.
وی ادامه داد: در توافق با کشور افغانستان مقرر شد برای گروه هایی که به صورت غیر قانونی در کشور ما هستند و شرایط خاصی را دارند از جمله حضورشان با خانواده در کشور ما هماهنگی کرده ایم که برای آنها گذرنامه صادر شود تا اقامت آنها قانونی شود. برهمین اساس نزدیک به یکصدهزار نفر گذرنامه دریافت کردند. جمعیتی بیش از یک میلیون نفر براساس سرشماری انجام شده به صورت غیر قانونی در کشور حضور دارند که امیدواریم بتوانیم با گذرنامه آنها را ساماندهی کنیم.
وی در خصوص طرد افراد غیر مجازی افغانستانی ظرف ۷ سال گذشته در کشور تصریح کرد: ۵ میلیون و ۳۵۲ هزار نفر طرد افراد غیر مجاز افغانستانی و دیگر کشورها را داشته ایم که دو میلیون و ۸۰ نفر خودمعرف بودند و سه میلیون و ۲۶۶ هزار نفر نیز دستگیر شدند که این نشان می دهد باز هم با پدیده ورود اتباع غیر قانونی خارجی با وجود همه تمهیدات مرزی مواجه هستیم.
وی تاکید کرد: در سال تحصیلی ۹۲-۹۳ مجموع دانش آموزان افغانستانی در حال تحصیل ۳۰۲ هزار و ۴۰۷ نفر بوده که این رقم امروز به ۵۲۳ هزار و ۸۴۶ نفر رسیده است. همچنین بیش از ۱۴۶ هزار نفر از پناهندگان در نهضت سودآموزی شرکت کردند و ۷۴ مدرسه در طول این سالها برای اتباع افغانستانی احداث شده است.
وی ادامه داد: تاکنون ۲۶ هزار نفر از اتباع از دانشگاه های ما فارغ التحصیل و ۵۰ هزار نفر نیز در حال تحصیل هستند در حال حاضر صد هزار نفر از پناهندگان شامل بیمه سلامت و مابقی نیز همانند ایرانیان مقیم کشور با پرداخت بیمه از این بیمه برخوردار می شوند. در مورد بیماری کرونا نیز اتباع خارجی همانند ایرانیان به صورت رایگان بستری و درمان می شوند. ۴۲۵ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان در حوزه مقابله با این بیماری در حوزه اتباع به کشور کمک شده است.
وی تاکید کرد: در کشور ما همزیستی مسالمت آمیزی با اتباع وجود دارد که البته مداوم این موضوع مورد هجمه دشمنان قرار می گیرد. اما اقدامات بسیار خوبی در حوزه آموزشی اتباع انجام شده به شکلی که ۲۴ هزار و ۲۹۶ نفر در آموزشهای فنی و حرفه ای از اتباع آموزش دیدند و ۱۹۷ پایگاه اشتغال زایی در کشور برای آنها تشکیل شده است.

تاريخ: ۱۳۹۹/۱۱/۲۷