پیام دبیر کانون

بسمه تعالی

اطلاعیه

قابل توجه اتباع افغانستانی غیر مجاز

   به اطلاع می رساند نوبتدهی در حال اجرا در دفاتر، صرفاً بابت تعیین نوبت مراجعه بعدی برای صدور معرفینامه واکسیناسیون است و به هیچ وجه موضوع شناسائی یا سرشماری و یا صدور مدرک برای غیر مجازین مد نظر نبوده و نیست. شایعات مطروحه در فضای مجازی و در بین افغانستانیها در خصوص صدور مدرک و غیره برای غیر مجازین مطلقاً صحت ندارد.

کانون انجمنهای صنفی دفاتر کفالت اقامت و اشتغال اتباع خارجی


بخشنامه / اطلاعیه
برای دسترسی ،لطفا بر روی عناوین کلیک فرمایید